PIMS huvudbild

Förlitar du dig fortfarande på kalkylblad, pappersdokumentation och olika datasystem? Är företagssystem för kostsamma?

Forskare använder fortfarande äldre verktyg för datahantering

Stärk din FoU med företagsklara, molnbaserade program för vetenskaplig informatik.

rapportering

Hantera dina experimentella data

kompatibel

Säkerställa datasynlighet

moln

Anpassa till din verksamhet

ökad avkastning på investerat kapital

Maximera din avkastning på investerat kapital

intergration

Integrera med dina system och instrument

Säkerställa säkerhet och efterlevnad

Alla dina behov av datahantering är tillgodosedda.

IDBS E-WorkBook

Den bästa plattformen i klassen för vetenskaplig forskning och innovation

För forskning och innovation inom alla branscher

Världens första system för hantering av livscykeln för biofarmaceutiska produkter

Snabbare utveckling av biofarmaceutiska produkter

Tillhandahålla insikter som ökar förståelsen för processer och säkerställer kvalitet

För FoU-insikter

ActivityBase

Etablerad mjukvaruplattform för industrin som ger stöd för analys.

För hantering av dina screeningdata

Framgång för kunder

Vill du veta mer?

Vårt team av experter finns till hands för att vägleda dig genom programvaran som snabbt hjälper dig på din resa mot nästa stora upptäckt.

Begär en demo