Evenemang 27 mars 2019

Bioprocess International Europe

KOPPLA SAMMAN VETENSKAP, TEKNIK OCH AFFÄRER FÖR ATT OPTIMERA BIOPROCESSER

Kom och besök oss i monter #93 och hör Unjulie Bhanot tala kl. 9.30 den 4 april 2019. Registrera dig här.

Möjligheter att optimera datahanteringen i livscykeln för utveckling av biologiska läkemedel

Delta i den här sessionen när vi utforskar hur en effektiv bioprocesslösning kan hjälpa din organisation att omvandla verksamheten i hela livscykeln för utveckling av biologiska läkemedel för att möjliggöra bättre vetenskapliga och affärsmässiga insikter, inklusive

  • Vanliga problem med datahantering inom området för utveckling av biologiska läkemedel
  • effekterna av ineffektiv datahantering, och
  • de knutpunkter där man kan bryta ner befintliga barriärer,

I takt med att de som arbetar med utveckling av biologiska läkemedel strävar efter att leverera nya, högkvalitativa läkemedel till patienterna snabbare och mer kostnadseffektivt, ökar behovet av att sammanföra data från vetenskap, teknik och affärsverksamhet.

Hanteringen av dessa data kompliceras av att det finns olika grupper, anläggningar och externa partner som utgör det ekosystem som ansvarar för att utveckla och tillverka ett nytt biologiskt läkemedel.
För att ytterligare förvärra problemet är branschen för utveckling av biologiska läkemedel föremål för en växande uppsättning dataintegritetsbestämmelser och godkännandepolicyer, liksom ökningar av driftskostnaderna. Som ett resultat av detta genererar organisationer ofta stora mängder värdefull vetenskaplig data och processdata som kanske inte är standardiserad och som vanligtvis lagras på olika platser och i system som inte är sammankopplade.

Utvecklingsdata för biologiska läkemedel kommer också att genomgå en egen livscykel - från insamling och integrering till bearbetning och analys, vilket leder till krav på att antingen dela eller lagra dem - och vanligtvis både och. Extrapolerar man detta över hela ekosystemet blir det uppenbart att det finns många möjligheter att optimera och implementera hanteringen av data om biologiska läkemedel på ett mer effektivt sätt.

Om IDBSKontakta oss

Fler nyheter