IDBS Blog | 24. juni 2019

Godkendelsens minefelt udlagt - hvorfor bioterapeutiske lægemidler snubler

Det har altid været en udfordring at få et produkt på markedet. At opdage noget nyt er kun begyndelsen.

Derefter er der spørgsmålet om at sikre finansieringen til at føre ideen ud i livet - forskningen, fremstillingsprocesserne og at få den ud til kunderne. At nå disse milepæle er værd at fejre, især at få dit produkt godkendt af myndighederne.

I det sidste blogindlæg udforskede vi biologiske og biosimilære lægemidler med potentiale til at blive store hits. Vi kom også ind på forskellene i lovgivningen mellem USA og EU. I dette nummer undersøger vi, hvorfor der er så stor forskel på de geografiske godkendelser af biofarmaceutiske lægemidler og nogle af de vanskeligheder, man står over for på myndighedsniveau.

At opnå myndighedsgodkendelse er svært, men vigtigt

Medicin tager den udfordrende rejse fra produktudvikling til distribution til det næste niveau. Og det med rette, når man tænker på, hvor alvorlige konsekvenserne er, hvis noget går galt - patienternes liv står på spil. Det er vigtigt at demonstrere sikkerhed og effektivitet, ellers kan netop den medicin, der produceres for at hjælpe patienternes sundhed, ende med at skade dem. Derfor bør det ikke komme som nogen overraskelse, at de regulerende organer, der overvåger lægemidlers livscyklus, er så strenge.

Tilbage i 2006 godkendte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) sit første biosimilære lægemiddel og har siden givet sin velsignelse til, at 58 biosimilære lægemidler kan markedsføres i EU. I modsætning hertil er USA langt bagefter: FDA har kun godkendt 18, hvoraf kun syv er tilgængelige for offentligheden. Kunne det tænkes, at USA venter på at se, hvordan lægemidlerne klarer sig på EU-markedet og bygger videre på de tilgængelige data?

Tillid og offentlighedens tillid rækker langt

I årenes løb er der kommet mange behandlinger på apotekernes hylder, men næsten dobbelt så mange er aldrig kommet forbi den regulatoriske fase - de er blevet aflyst eller forsinket af den ene eller den anden grund.

Selvom biosimilære og generiske lægemidler ofte sættes i samme bås, er der en stor forskel (ud over den kemiske vs. biologiske sammensætning), som er offentlighedens opfattelse. Generiske lægemidler har været på markedet i mange år og har vundet patienternes tillid. Der er årtiers undersøgelser til rådighed til at bakke op om farmaceutiske generika, sammenlignet med blot nogle få år for biosimilære lægemidler.

Barren er blevet sat endnu højere af producenter af biologiske lægemidler, som sprede vildledende information for at øge konkurrencen og så tvivl i interessenternes sind om biosimilars effektivitet og sikkerhed. For at bevise, at biosimilære lægemidler er sikre til behandling af patienter, har myndighederne fastsat flere retningslinjer og regler, der skal overholdes.

Den lovgivningsmæssige proces i aktion

Lad os tage Mylans Ogivri - en behandling mod bryst- og mavekræft - som eksempel for at vise kompleksiteten i den regulatoriske proces omkring medicin.. Lægemidlet er udviklet som et biosimilært lægemiddel efter model af det biologiske lægemiddel, der markedsføres i EU under navnet Herceptin. Det vil sige, at de indeholder den samme aktive ingrediens, trastuzumab.

I 2017 var Ogivri klar til at slutte sig til den voksende liste af biosimilars på markedet. Mylan præsenterede resultaterne af flere undersøgelser af lægemidlets kvalitet, effektivitet og sikkerhed. De første to studier involverede raske frivillige for at undersøge, om Ogivri producerer den samme mængde af den aktive ingrediens som Herceptin. Det ville bevise, at det har samme effekt som referencelægemidlet, hvilket er et vigtigt punkt for myndighedernes kontrol.

Den tredje undersøgelse målte antallet af patienter med brystkræft med overudtryk af HER2, der reagerede på kombinationsbehandling med Ogivri og taxan, igen sammenlignet med en lignende kombination af modellægemidlet.

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) gennemgik dokumentationen og udarbejdede en liste med spørgsmål om Ogivri. Men Mylan var ikke i stand til at besvare alle de stillede spørgsmål, og midt på året trak Mylan sin ansøgning om markedsføringstilladelse tilbage. Men hvorfor?

CHMP gennemgik data og dokumenter omkring produktet og konkluderede, at der ikke var nok beviser til at støtte Ogivris ansøgning. Den største bekymring i denne sag var, at Mylan manglede et gyldigt certifikat fra producenten, der viste, at produktet opfyldte kravene til god fremstillingspraksis (GMP).

Uanset om produktionen af Ogivri overholdt GMP eller ej, var Mylan ikke i stand til at få certifikatet fra produktets producent i tide inden ansøgningsfristen. Lægemidlet blev måske ikke godkendt på det tidspunkt, men de igangværende kliniske forsøg blev ikke påvirket. Det blev senere godkendt i slutningen af 2018, tæt fulgt af Prestige BioPharmas biosimilar af samme slags, Tuzune.

Biopharma-organisationer har lige stort ansvar

Det er ikke kun studier og lægemidler, der snubler - nogle gange kan hele anlægget bryde sammen af lovgivningsmæssige årsager. Aurobindo Pharma, et indisk generisk medicinalfirma, er et godt eksempel på dette. Virksomheden afslørede den ene fejl efter den anden og satte spørgsmålstegn ved kvaliteten af den medicin, de producerer.

I en række besøg på stedet afslørede FDA kvalitetskontrolteamet i at lade deres lægemidler blive påvirket af "anstødelige forhold". Agenturet fandt datarapporter skrevet i løse notesbøger og rapporter om sterile operationer, der ikke var underskrevet. Data manglede eller var ufuldstændige i visse tilfælde, hvilket førte til problemer med dataintegritet og uløste undersøgelser af dataafvigelser.

Og der var mere! Rapporten fortsatte med at beskrive usikre computere, rengøringsprotokoller, der blev ignoreret, og uhygiejniske forhold i laboratoriet. Tidligere har man været nødt til at tilbagekalde lægemidler på grund af mistanke om kræftfremkaldende urenheder i losartan eller valsartan.

Når man læser denne artikel, kan man få det indtryk, at det er en minimal mængde medicin, der bliver godkendt. I virkeligheden bliver der godkendt flere lægemidler end nogensinde før. FDA gav grønt lys til flere nye lægemiddelgodkendelser i 2018 end i de foregående år - et rekordhøjt antal på 21 nye biologiske lægemidler og 7 biosimilære lægemidler! Det regulatoriske landskab er måske nok komplekst, men det betyder, at patienterne kan være sikre på, at lægemidlerne er sikre behandlinger.

 

Vores software kan hjælpe dig med at navigere i det lovgivningsmæssige landskab. Find ud af hvordan hereller Kontakt vores team af eksperter.

Om IDBSKontakt os

Flere nyheder