IDBS Blog | 5. april 2016

Ledelse af mennesker gennem forretningsændringer

Scenariet er desværre kun alt for velkendt: Ledelsen har besluttet sig for et projekt, der skal forandre virksomheden, og som i sidste ende ikke lykkes.

Det er rigtigt, at virksomheder er nødt til at tilpasse sig for at holde trit med nye teknologier og ideer, men ifølge Forbes ender 70% af disse projekter med at mislykkes. Hvorfor er de så svære at implementere? Svaret er enkelt. En vigtig del af forandringsprocessen får stadig ikke den opmærksomhed, den har brug for: de mennesker, der er involveret i den.

Vi ved alle, at vi ikke kan begive os ud på sådan en ekspedition uden en veldefineret strategi, en evaluering af status quo og måltilstanden og penge nok til at sikre, at det ikke ender i en klump. Og alligevel er de, der kommunikerer forretningsændringer, stadig alt for ofte dårligt rustet til at levere budskaberne og deres konsekvenser til alle involverede.

For at forbedre budskaberne kan personalet inddeles i typer. Den visionære griber ideen med det samme og kan tænke ud over status quo. Men arbejdsstyrken er fuld af opportunister, vaklere, åbne kritikere og endda guerillakrigere. Disse grupper karakteriserer ikke en person i sig selv, men kun deres holdninger til en bestemt proces eller forandring. Hvis man kan forstå en persons nuværende holdning og deres ræsonnement, kan man tage fat på deres bekymringer og håndtere dem - målet er at sikre, at alle er på linje, og at ingen bliver ladt i stikken.

Nøglen til en vellykket tilpasning er at vælge det bedst egnede sprog til hver type. Visionære forstår logik og muligheder i fremtiden. De åbne modstandere har det på samme måde, selv om de har brug for mere logik og mindre drømmende muligheder. For at vinde opportunisterne skal du vise dem, hvad de får ud af forandringen, mens de vaklende har brug for støttende og forsikrende samtaler.

Den sværeste og mest udfordrende gruppe er helt sikkert guerillakæmperne, da disse personer sandsynligvis diskret vil underminere ændringer i virksomheden. Desværre er det ofte den gruppe, der vil miste mest (f.eks. magt), og det kan kræve en betydelig mængde tid og kræfter at overbevise dem - en god tilgang er dog at adressere deres bekymringer direkte.  

Når man forsøger at skabe forandringer, er kommunikation central. Den skal være kontinuerlig og ærlig. Men vigtigst af alt skal man kende sit publikum.

Om IDBSKontakt os

Flere nyheder